Termos e condicións

Termos e condicións de uso CIES.GAL

Esta páxina establece os termos de uso do sitio web CIES.GAL e dos servizos que ofrecemos.

1. Algúns aspectos básicos que debe coñecer acerca destes termos de uso
1.1. Que é este documento e quen somos: Está a ler un documento de carácter xurídico que consiste no acordo entre vostede, o Cliente (a quen tamén denominaremos como “vostede”, “de vostede” ou “o Cliente”) e nós. Vostede mostra a súa conformidade cos termos de uso que aparecen a continuación, aos cales nos referiremos como o “Acordo”. Somos Social Blue Markets S.L, operamos este sitio web e ofrecemos unha serie de servizos relacionados con el. Somos unha sociedade rexistrada en España, con sede social Rúa Travesía de Vigo 42, 5ª, 36206 Vigo, Pontevedra. O noso número de identificación fiscal é B27775097, debidamente inscrita no Rexistro Mercantil de Pontevedra tomo 3817, libro 3817, folio 115, folla PO53624, inscrición 1ª.

Neste documento denominámonos a nós mesmos como Social Blue Markets S.L ou nós.

1.2. Que facemos: Ofrecemos unha plataforma (incluíndo este sitio web, aplicacións móbiles, etc), na que nós e outras empresas (denominadas en diante “Empresas Vendedoras”) poden ofrecer os seus produtos e servizos, (denominados en diante “Produtos”). Como provedor da plataforma axudamos a facer posibles transaccións de produtos na nosa plataforma. Ofrecemos un lugar no que as Empresas Vendedoras e vostede negocian e executan transaccións. Nós mesmos tamén podemos actuar como Empresa Vendedora, o que significa que ademais da este Acordo, vostede pode estar suxeito a outras relacións contractuais con diferentes entidades cando interactúa con este sitio web.

1.3. Cantas relacións contractuais nacen?: Calquera produto que adquira a través deste sitio web estará suxeito aos termos e condicións da Empresa Vendedora respectiva, o cal significa que o seu contrato de venda pode realizarse con outra empresa ou entidade diferente de Social Blue Markets S.L. A Empresa Vendedora é responsable da venda e das reclamacións ou calquera asunto que se derive de ou estea relacionado co contrato entre vostede e a Empresa Vendedora.

1.4. Outras cousas que tamén facemos: Podemos ofrecer un foro para subir ou publicar contidos do usuario, así como enviarlle newsletters e outras comunicacións. Para poder enviarlle correos electrónicos habemos de saber algunhas cousas acerca de vostede. Consulte nosas prácticas de recollida e proceso de datos na nosa Política de Privacidade para obter máis detalles respecto diso.

1.5. Ámbito de uso: O sitio web e os nosos servizos están pensados para un uso persoal, non comercial e sen ánimo de lucro pola súa banda, salvo que se exprese o contrario por escrito. Vostede só pode acceder ao sitio web a través da nosa aplicación, a páxina Web estándar, os navegadores móbiles e outras aplicacións similares para consumidores, pero non mediante un robot, spider, lector fóra de liña, aplicación de procura/recuperación automática ou outros dispositivos automáticos ou manuais, ferramentas, procesos de recuperación, indexación, de recolección de datos do noso sitio web, vía scraping, spidering ou doutra maneira. Como excepción, revocable en calquera momento por nós, os operadores de motores de procura públicos poden usar spiders para copiar materiais do sitio web co único obxectivo e só até onde sexa necesario para crear índices de procura de acceso público do material, pero non cachés ou arquivos de tal material.

1.6. Prohibición de uso: reservámonos o dereito a prohibirlle o uso do sitio web e dos servizos (ou de calquera parte deles)/deles).

1.7. Definicións: Neste Acordo, utilizaranse diversos termos definidos. Vostede saberá que están definidos porque comezan cunha letra maiúscula. Os termos definidos descríbense ao longo deste Acordo e na cláusula 13).

Rexistrarse e usar unha conta
2.1. Por que iniciar sesión na súa conta? Dependendo da funcionalidade particular do noso sitio web nun momento determinado, é posible que deba ou non deba iniciar sesión na súa conta para usar a maior parte desa funcionalidade ou para acceder á maior parte dos nosos servizos. Con todo, para realizar unha compra non é condición necesaria a creación dunha conta, senón que é suficiente con que indique os seus datos de facturación e envío. En calquera caso, se decide dar de alta unha nova conta, poderemos proporcionarlle fácil acceso aos datos dos seus pedidos, ver as súas compras anteriores e modificar as súas preferencias. Reservámonos o dereito a declinar calquera novo rexistro e a cancelar a súa conta en calquera momento. Se se rexistra non terá que reintroducir os seus datos cada vez que compre algo.

2.2. Como rexistrase: Para rexistrarse ha de proporcionarnos o teu nome, apelidos, dirección de correo electrónico, teléfono e dirección de facturación.

2.3. Contrasinais: No proceso de rexistro tamén nos terá que indicar o seu contrasinal. Debe manter o contrasinal en segredo e informarnos inmediatamente se calquera terceiro non autorizado descobre ese contrasinal, se houbese un uso non autorizado do seu correo electrónico ou de calquera fallo de seguridade do que vostede teña coñecemento. Vostede recoñece que non somos responsables no caso de que unha persoa que coñeza o seu contrasinal use (e/ou faga transaccións a través de) os nosos servizos e sitio web. Por favor, teña en conta que vostede é o único responsable se non mantén a confidencialidade do seu contrasinal.

2.4. Direccións de correo válidas: Todas as contas deben abrirse cunha dirección de correo electrónico persoal á que acceda regularmente. As contas abertas coa dirección de correo electrónico doutra persoa ou con direccións de correo electrónico temporais poderán ser pechadas sen previo aviso. É posible que pidamos aos usuarios que confirmen as súas contas se pensamos que estiveron usando unha dirección de correo electrónico non válida.

2.5. Correos electrónicos: Social Blue Markets S.L pode enviarlle correos administrativos e promocionais. Tamén podemos enviarlle información sobre a actividade da súa conta e as súas compras, así como as actualizacións do noso sitio web e servizos, ou outras ofertas promocionais. Tamén podemos enviarlle información sobre compras que realizase. (Pode cancelar a recepción dos nosos correos promocionais en calquera momento picando a ligazón de baixa da subscrición ao final de cada correo dese tipo.)

Contido do usuario
3.1. Contido do usuario: O sitio web pode proporcionar aos titulares de contas e aos visitantes diferentes posibilidades de subir ou publicar artigos, opinións, consellos, valoracións, discusións, comentarios, mensaxes, respostas a enquisas e outros comunicados, así como arquivos, imaxes, fotografías, vídeos, gravacións sonoras, obras musicais e outros contidos (denominados en xeral como “Contido do Usuario”). O Contido do Usuario pode ser subido ou publicado a través da zona privada, sempre que habilitemos proactivamente dita funcionalidade.

3.2. Creador de Contido de Usuario: Se achega algún Contido de Usuario, declara e garante que vostede o creador de Contido de Usuario ou, se actúa en nome do creador, que vostede dispón da autorización expresa e clara do creador para subir ou publicar ese Contido de Usuario, e que vostede dispón de todos os dereitos necesarios para outorgar as licenzas e concesións establecidas neste Acordo no que respecta ao Contido de Usuario. Ademais vostede declara e garante que ao compartir o Contido de Usuario para os fins que vostede elixiu non vulnera ou infrinxe ningún copyright, marca ou outro dereito de propiedade intelectual ou dereitos de terceiros, incluíndo os dereitos de publicidade e privacidade, ou que se actúa en nome do creador do Contido de Usuario, este declarouno e garánteo.

3.3. Restricións: Non subirá, publicará ou porá a disposición no sitio web ningún material protexido por copyright, marca ou outro dereito de propiedade intelectual sen o permiso expreso do titular do copyright, marca ou outro dereito de propiedade intelectual. Social Blue Markets S.L non ten ningún deber expreso ou responsabilidade de ofrecerlle indicacións, marcas ou calquera outra cousa que lle poida axudar a determinar se o material en cuestión está sometido a protección de copyright ou marca rexistrada. Vostede será o único responsable de calquera dano que se derive de calquera infracción de copyright, marca ou outro dereito de propiedade intelectual ou calquera outro dano que resulte de tal publicación. Máis adiante, na cláusula 5, establécense outras actividades prohibidas que haberá de ter en conta.

3.4. Uso do Contido de Usuario: Social Blue Markets S.L ten o dereito exclusivo e absoluto, aínda que non a obrigación, de revisar, editar, publicar, rexeitar a publicación, quitar e monitorizar o Contido de Usuario. Ademais, Social Blue Markets S.L ten o dereito exclusivo e absoluto, aínda que non a obrigación, de revelar o Contido de Usuario e as circunstancias que rodean a súa transmisión a calquera terceiro, en calquera momento, por calquera razón, incluíndo a determinación do cumprimento deste Acordo e calquera regra operativa establecida por Social Blue Markets S.L, así como para cumprir coa lexislación aplicable, regulacións ou peticións autorizadas da administración pública. Sen óbice do anterior, Social Blue Markets S.L ten dereito a quitar calquera material do sitio web ao seu libre e único albedrío. Social Blue Markets S.L non asume responsabilidade algunha por ningún Contido de Usuario ou outra información que apareza ou sexa eliminada do sitio web ou doutros sitios. Social Blue Markets S.L non está obrigado a usar o seu Contido de Usuario e poida que non o use en absoluto.

3.5. Modificar ou eliminar Contido de Usuario: Nalgunhas circunstancias e de cando en vez, poida que sexa posible modificar ou eliminar o Contido de Usuario que vostede subiu ou publicou a través da súa conta. Social Blue Markets S.L non declara nin garante que o Contido de Usuario que vostede modifica ou elimina sexa modificado ou eliminado do sitio web ou doutros sitios, ou de que o Contido de Usuario deixe de aparecer en Internet, en motores de procura, páxinas web de redes sociais ou en calquera outra forma, medio ou tecnoloxía.

3.6. Natureza pública do Contido de Usuario: Vostede entende e está de acordo en que o Contido de Usuario é público. Calquera persoa, sexa ou non un usuario dos servizos de Social Blue Markets S.L, pode ler o seu Contido de Usuario sen o seu coñecemento. Por favor, non inclúa información persoal adicional algunha ou calquera outra información no seu Contido de Usuario salvo que desexe que sexa coñecida publicamente. Social Blue Markets S.L non é responsable do uso ou revelación de calquera información persoal ou calquera outra información que vostede revele en conexión co Contido de Usuario.

3.7. Exención de responsabilidade: Calquera Contido de Usuario de calquera tipo realizado por vostede ou por un terceiro, foi realizado polo seu(s) respectivo(s) autor(é) ou distribuidor(é) e non por Social Blue Markets S.L. Outros usuarios poden considerar o Contido de Usuario inexacto, que induce a erro ou enganoso. Social Blue Markets S.L non asume e non é responsable de ningún Contido de Usuario, e non será responsable ante vostede ou calquera outra persoa por calquera perda ou dano causado pola súa confianza en tal Contido de Usuario. O Contido de Usuario reflicte as opinións da persoa que o publica e poida que non reflicta a opinión de Social Blue Markets S.L. Social Blue Markets S.L non controla nin asume ningún Contido de Usuario, e renuncia especificamente a calquera responsabilidade concernente ou relativa á súa contribución, uso ou dependencia de calquera Contido de Usuario e calquera acción que resulte da súa participación en calquera parte do sitio web ou os servizos, incluíndo calquera Contido de Usuario objetable.

3.8. Cesión: Algún Contido de Usuario que vostede envíe a Social Blue Markets S.L pode ser mostrado ou pode darlle a opción de mostralo en conexión coa súa información persoal, ou unha parte da súa información persoal, incluíndo, aínda que sen limitarse a, o seu nome, nome de usuario, nomee usuario de conta de rede social, imaxe, aspecto, preferencias, voz e localización. Vostede cede a Social Blue Markets S.L un dereito libre de royalties, perpetuo, irrevogable, sublicenciable, completamente pago, non exclusivo, transferible e mundial a usar, mostrar, distribuír, ofrecer para a venda e vender a información persoal en relación co seu Contido de Usuario, xa apareza este Contido de Usuario en solitario ou como parte doutras obras, e en calquera medio ou tecnoloxía, xa sexa coñecida na actualidade ou desenvolvida no futuro, e a sublicenciar tales dereitos a través de múltiples niveis de sublicencias, e todo sen unha compensación para vostede. Con todo, Social Blue Markets S.L non estará obrigado a usar a súa información persoal en relación con ningún Contido de Usuario.

3.9. Licenza: Na relación entre vostede e Social Blue Markets S.L, vostede poderá reter todos os seus dereitos de propiedade sobre e respecto ao Contido de Usuario que envíe ou publique. Con todo, ao contribuír con Contido de Usuario ou outra información en ou a través do noso sitio web, vostede cede a Social Blue Markets S.L un dereito libre de royalties, perpetuo, irrevogable, sublicenciable, completamente pago, non exclusivo, transferible e mundial e licenza a usar, reproducir, crear obras derivadas, publicar, editar, traducir, distribuír, executar, mostrar, transmitir, ofrecer para a venda e vender o Contido de Usuario, xa apareza este Contido de Usuario en solitario ou como parte doutras obras da forma que sexa, e en calquera medio ou tecnoloxía, xa sexa coñecida na actualidade ou desenvolvida no futuro, e a sublienciar tales dereitos a través de múltiples niveis de sublicencias, e todo sen unha compensación para vostede. Vostede renuncia a calquera tipo de “dereitos morais” ou outros dereitos respecto da atribución da autoría ou integridade dos materiais do Contido de Usuario que vostede puidese ter conforme a calquera lexislación aplicable ou doutrina legal. A licenza de Social Blue Markets S.L sobre calquera Contido de Usuario ou información persoal enviada inclúe o uso de promocións, publicidade, mercadotecnia, estudos de mercado, información para a empresa prestataria, control de calidade ou calquera outra finalidade legal.

3.10. Política de copyright e procedemento: Social Blue Markets S.L resérvase o dereito a cancelar o dereito a usar o sitio web a calquera que infrinxa os dereitos de copyright doutros. Se pensa que algún material foi publicado no sitio web por un usuario dunha forma que constitúe unha infracción de dereitos de copyright, e quixese pór en coñecemento de Social Blue Markets S.L a existencia deste material, debe entregar ao axente de copyright de Social Blue Markets S.L a seguinte información: (a) unha firma electrónica ou física da persoa autorizada a actuar en nome do titular do material suxeito a copyright; (b) unha identificación do material suxeito a copyright e o lugar no sitio web do material considerado infractor; (c) unha declaración por escrito de que vostede cre de boa fe que o uso en disputa non foi autorizado polo titular, o seu axente ou a lexislación aplicable; (d) o seu nome e información de contacto, incluíndo o número de teléfono e a dirección de correo electrónico, e (e) unha declaración pola súa banda no sentido de que a información anterior no seu coñecemento é exacta e, baixo xuramento, de que vostede é o titular do copyright ou está autorizado a actuar no seu nome. O contacto co axente de copyright de Social Blue Markets S.L para avisos de reclamacións por infracción de copyright é:

copyright@socialbluemarkets.com

3.11. Ideas non solicitadas: Non aceptamos nin temos en conta, xa sexa directamente ou a través de calquera empregado ou axente de Social Blue Markets S.L ideas non solicitadas de ningún tipo, incluíndo ideas ou suxestións relativas a produtos novos ou mellorados, retoques, nomes ou tecnoloxías, anuncios e campañas de mercadotecnia, plans ou ou outras promocións. Non nos envíe nin directamente nin a través dos nosos empregados ningún tipo de ideas non solicitadas, suxestións, material, imaxes ou outro traballo doutro tipo (“Materiais noSolicitados”). Se nos envía Materiais non Solicitados, vostede comprenderá e estará de acordo en que se aplicarán os seguintes termos, sen ter en conta calquera escrito ou outros termos que os acompañen:

Social Blue Markets S.L non está obrigada a revisar ningún material non solicitado, nin a manter confidencialidade sobre ese material; e

Social Blue Markets S.L será titular, e poderá usar e redistribuír os materiais non solicitados para calquera fin, sen restricións e libre de toda obrigación de recoñecerlle ou compensarlle.
Estándares e limitación de responsabilidade de Social Blue Markets S.L
4.1. Estándares baixo os que operamos: Social Blue Markets S.L sempre tenta facer o seu traballo o mellor posible e promete que:

4.1.1. aplicaremos o coidado e a habilidade razoable ao cumprir con calquera obrigación conforme a este Acordo.

4.1.2. e que non actuaremos en contra da dilixencia profesional debida no noso traballo.

4.2. A Cláusula 4 é importante!: Esta cláusula 4 ten preferencia sobre o resto das cláusulas deste Acordo e establece a responsabilidade total respecto da actuación, omisión, actuación intencionada ou atraso na actuación neste Acordo, os Servizos, o sitio web ou calquera compra (ou calquera parte deles)/deles); ou no seu caso en relación con este Acordo ou a entrada en vigor deste Acordo.

4.3. De que non somos responsables: Nada neste acordo pode excluír ou limitar a nosa Responsabilidade por (i) fraude; (ii) morte ou danos persoais causados pola nosa neglixencia; (iii) mala conduta grave pola nosa banda, excluíndo a mala conduta grave non achacable ao mesmo Social Blue Markets S.L; ou (iv) calquera responsabilidade que non poida ser excluída ou limitada pola lei aplicable. Vostede está obrigado a dar os pasos necesarios para evitar ou reducir os danos.

4.4. Tipos de perdas das que non somos responsables: Con independencia da cláusula 4.3, dado que só ofrecemos o sitio web e Servizos para o seu uso non comercial, nunca seremos responsables de:

4.4.1. a perda de ingresos ou rendas;

4.4.2. a perda real ou prevista de beneficios;

4.4.3. a perda de negocio; ou

4.4.4. as perdas indirectas ou consecuenciales (e para evitar calquera dúbida, entendemos que as palabras “perdas consecuenciales” significan “perdas derivadas de consecuencias, xa sexan estas perdas previsibles, sabidas, previstas ou de calquera outro tipo”).

As súas obrigacións
5.1. Información exacta: Vostede garante que toda a información ofrecida durante o rexistro e contida na súa Conta durante a execución deste Acordo é verdadeira, completa e exacta, e que nos informará de calquera cambio na devandita información inmediatamente actualizando os datos da súa conta.

5.2. Contido no sitio: Vostede é responsable de asegurarse de que todos os obxectos, a información ou os produtos dispoñibles no sitio web axústanse aos seus propios requisitos.

5.3. Cousas que vostede non pode facer: Vostede comprométese sen límite algún a non usar ou a non permitir o uso a ninguén dos Servizos ou o sitio web:

5.3.1. para subir, enviar ou recibir calquera material, incluíndo Contido de Usuario, que non sexa civilizado ou de bo gusto;

5.3.2. para subir, enviar ou recibir calquera material, incluíndo Contido de Usuario, que sexa ilegal, daniño, agraviante, ameazante, abusivo, hostil, inductor ao odio, racista, homofóbico, infractor, pornográfico, violento, enganoso, extremadamente ofensivo, de carácter indecente, obsceno ou ameazante, blasfemo ou difamatorio ou de natureza calumniosa para unha persoa ou entidade, en desacato aos tribunais ou con abuso de confianza, ou que infrinxa os dereitos doutra persoa ou entidade, incluíndo dereitos de propiedade intelectual, , marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, dereitos de imaxe, publicidade ou privacidade ou calquera dereito de terceiros;

5.3.3. para subir, enviar ou recibir calquera material, incluíndo Contido de Usuario, sobre o cal non obtivese as licenzas e/ou permisos necesarios (pola nosa banda ou por terceiros); ou que constitúan ou promova unha conduta que poida ser considerada un delito, dea lugar a unha responsabilidade civil, sexa contrario á lei de calquera outra maneira ou infrinxa os dereitos de calquera terceiro en calquera parte do mundo.

5.3.4. para subir, enviar ou recibir calquera material que sexa daniño tecnicamente (incluíndo virus de computador, troyanos, vermes, compoñentes daniños, datos corruptos, software malicioso, datos daniños, ou calquera outra cousa que puidese interromper, interferir, corromper ou causar calquera outro tipo de perda, dano, destrución ou limitación da funcionalidade de calquera software ou equipo informático);

5.3.5. para causar molestias, inconvenientes ou ansiedade innecesaria;

5.3.6. para interceptar ou tentar interceptar calquera comunicación transmitida por medio dun sistema de telecomunicacións;

5.3.7. para un fin distinto do que nós lle designamos ou para o que queremos que se use;

5.3.8. para propósitos fraudulentos; ou

5.3.9. de calquera xeito calculada para incitar ao odio contra calquera minoría étnica, relixiosa ou outra minoría ou calculada para afectar adversamente a calquera individuo, grupo ou entidade.

5.4. Usos prohibidos: Os seguintes usos do sitio web e os Servizos están expresamente prohibidos e vostede comprométese a non facer e a impedir que calquera outro faga o seguinte:

5.4.1. revender os Servizos ou o sitio web;

5.4.2. facilitar datos falsos incluíndo nomes, direccións e datos de contacto falsos e usar fraudulentamente números de cartóns de crédito/débito;

5.4.3. tentar burlar a nosa seguridade ou rede, incluíndo o acceso a datos non destinados a vostede, acceder a un servidor ou Conta para o que non ten expresamente autorizado o acceso, ou pór a proba a seguridade ou outras redes (por exemplo, executando un escaneo de portos);

5.4.4. acceder aos Servizos (ou o sitio web) coma se cometésese ou se fose a cometer un acto que supoña ou puidese supor unha carga non razoable ou desproporcionadamente grande para a nosa infraestrutura, ou que interrompa doutra maneira ou interfira a súa funcionalidade, eficiencia ou operación;

5.4.5. executar calquera forma de monitorización de rede que intercepte datos non destinados a vostede;

5.4.6. enviar correo non solicitado, incluíndo “correo lixo” ou outro material publicitario a individuos que non soliciten especificamente ese material. Vostede ten expresamente prohibido enviar de forma masiva mensaxes de correo non solicitados. Isto inclúe o envío masivo de correos de publicidade comercial, promocionais, de anuncios informativos e de folletos políticos ou relixiosos. Tal material só pode ser enviado a aqueles que o solicitaron explicitamente. Se un receptor solicita deixar de recibir correos desa natureza, non poderá enviarlle ningún correo máis;

5.4.7. crear ou reenviar “cadeas de cartas” ou outros “esquemas piramidales” de calquera tipo, xa desexe ou non o receptor recibir tales correos;

5.4.8. enviar correos maliciosos, incluíndo o alagar a dirección dun usuario ou un sitio web con gran cantidade de correos;

5.4.9. iniciar interaccións fraudulentas connosco, unha Empresa Vendedora ou un Empresario, o que inclúe iniciar interaccións ou transaccións voluntariamente en nome dun terceiro, nas que vostede non teña permiso para obrigar a ese terceiro ou vostede pretenda ser ese terceiro;

5.4.10. usar os Servizos ou o sitio web (ou calquera función relevante de calquera deles)/deles) infrinxindo este Acordo;

5.4.11. usar de forma non autorizada, ou falsificar, a información de encabezamiento dun correo;

5.4.12. dedicarse a calquera actividade ilegal ou criminal en conexión co uso dos Servizos e/ou o sitio web ou os Cupóns; ou

5.4.13. copiar ou usar Contido de Usuario con calquera fin comercial.

5.5. Equipo: O uso dos Servizos e do sitio web non inclúen a entrega dun computador ou do equipo necesario para acceder a eles. Para usar os Servizos ou o sitio web necesita conexión a Internet e as ligazóns de telecomunicacións apropiados. Non somos responsables dos custos de teléfono, telecomunicacións ou outros nos que puidese incorrer.

Regras sobre o uso dos servizos e deste sitio web
6.1. Erros e omisións: Non somos responsables dos erros ou omisións (por exemplo, publicar un produto a 2,98 Euros en lugar da 298 Euros) se cumprimos cos estándares establecidos na cláusula 4 deste Acordo. Faremos todo o que estea razoablemente nas nosas mans para corrixir calquera erro ou omisión axiña que como sexa posible, unha vez notifíquennolo ou o descubrimos. Reservámonos o dereito a cambiar, modificar, substituír, suspender ou sacar sen aviso previo calquera produto ou información do sitio web.

6.2. Virus e similares: Non garantimos que os Servizos ou o sitio web estean libres de virus ou calquera outra cousa que poida ter efectos daniños en calquera tipo de tecnoloxía.

6.3. Peche de acceso: aínda que tentamos manter un acceso ininterrompido aos Servizos e ao sitio web, o acceso a estes poderá ser suspendido, restrinxido ou cancelado en calquera momento. O seu acceso ao sitio web e/ou os servizos tamén pode verse restrinxido ocasionalmente para reparacións, mantemento ou a introdución de novos dispositivos ou servizos. Tentaremos restaurar tal acceso axiña que como razoablemente podamos. Tamén nos reservamos o dereito a bloquear o acceso e/ou editar ou quitar calquera material que na nosa razoable opinión poida levar a un incumprimento deste Acordo.

6.4. Pechar Contas: Reservámonos o dereito a pechar Contas se calquera usuario estivese a vulnerar os nosos termos de uso (por exemplo, este Acordo), incluíndo se foi observado usando un IP de proxy (direccións de protocolo de Internet) para tentar ocultar o uso de varias contas, ou se un usuario pretende estar situado nun país diferente ao da súa residencia real, ou se interrompe o sitio web ou os Servizos de calquera xeito.

6.5. Varias contas: Se vostede usa varias Contas e tomamos algunha medida contra vostede, poida que esa medida diríxase contra todas as súas Contas.

Suspensión e cancelación
7.1. Se vostede ou alguén que non sexa vostede, pero co seu permiso, usa os Servizos ou o sitio web contraviniendo este Acordo, poderemos suspender para vostede o uso dos Servizos e/ou o sitio, total ou parcialmente.

7.2. Se suspendemos os Servizos ou o sitio web, poderemos rexeitar a restitución dos Servizos ou o sitio web ata que recibamos as súas garantías, na forma que estimemos aceptable, de que non haberán novos incumprimentos das disposicións deste Acordo.

7.3. Social Blue Markets S.L cooperará con calquera autoridade encargada de facer cumprir a lei ou tribunal que solicite ou ordene a Social Blue Markets S.L revelar a identidade ou localizar a calquera persoa que incumpra este Acordo.

7.4. Estamos facultados inmediatamente ou en calquera momento, sen que se opoña nada nesta cláusula 7, (en todo ou en parte) a: i) suspender os Servizos e/ou o sitio web; ii) suspender o seu uso dos Servizos e/ou o sitio web; iii) suspender o uso os Servizos e/ou o sitio web a persoas que creamos que están conectadas (non importa de que maneira) con vostede; e/ou iv) cancelar este Acordo inmediatamente se:

7.4.1. vostede incumpre de calquera xeito este Acordo;

7.4.2. temos sospeitas fundadas de que vostede incumpriu, pode, ou vai incumprir este Acordo;

7.4.3. temos sospeitas fundadas de que poida cometer ou estea a cometer fraude contra nós ou outra persoa.

7.5. A pesar de todo o que se incluíu nesta cláusula 7, podemos cancelar este acordo en calquera momento.

7.6. O noso dereito a cancelar este Acordo non poderá prexudicar ningún outro dereito ou recurso que podamos ter ante calquera incumprimento, ou calquera dereito, obrigación ou responsabilidade adquirida antes da cancelación.

Protección de datos
8.1. Rogámoslle lea a nosa Política de Privacidade, que forma parte deste Acordo.

Anuncios
9.1. Poderanse enviar anuncios no noso nome por unha empresa publicitaria terceira, a cal, no noso nome, sitúa ou recoñece unha “cookie” única na súa navegador. Se quere máis información sobre esta práctica e saber cales son as súas opcións para que ningunha empresa use esta información, lea a nosa Política de Cookies e a Política de Privacidade.

Ligazóns a e desde outros sitios web
10.1. Cando o sitio web contén ligazóns a terceiros sitios e a recursos proporcionados por terceiros (en conxunto, “Outros Sitios”), esoutros Sitios só están enlazados para proporcionar información e só para a súa comodidade. Non controlamos, non aceptamos e non asumimos responsabilidade algunha sobre Outros Sitios ou polo contido ou produtos doutros Sitios (incluíndo a redes sociais como Facebook) e non aceptamos responsabilidade algunha por calquera perda ou dano que puidese derivarse do seu uso. Se decide acceder a calquera Sitio dun terceiro enlazado ao Sitio web, faio enteiramente baixo a súa conta e risco.

Dereitos de propiedade intelectual e industrial
11.1. Social Blue Markets S.L outórgalle unha licenza limitada, persoal, intransferible, non exclusiva e revocable para acceder e usar o Sitio web conforme a este Acordo e os termos adicionais e políticas establecidas por Social Blue Markets S.L. Todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial (incluíndo todos os copyrights, patentes, marcas comerciais, marcas de servizo, nomes comerciais, nomes de dominios, identificadores de redes sociais, deseños, rexistrados ou non rexistrados) do Sitio web e os Servizos (suxeitos á cláusula 11.4 máis adiante), materiais, información e contido do Sitio web ou ao que se accede como parte dos Servizos, calquera base de datos operada por nós, todo o deseño do Sitio web, o texto, os gráficos, o software, as fotos, o vídeo, a música, o son, os datos, todas as compilacións de software, especialmente o código fonte e o software (incluíndo as aplicacións e os scripts), e toda a súa selección, coordinación, xestión e mellora permanecerán baixo nosa propiedade (ou a dos nosos licenciantes). Non poderá obter nin tentar obter a propiedade ou título sobre ningún destes elementos. Reservámonos todos os dereitos.

11.2. Ningún elemento reproducido na cláusula 11.1 anterior, poderá ser reproducido, distribuído, copiado, modificado, publicado, descargado, mostrado, publicado, executado ou transmitido, nin completa nin parcialmente, de ningún xeito, e de ningunha maneira poderá ser vendido, alugado, revendido, licenciado, sublicenciado, usado para crear obras derivadas, nin poderá ser explotado sen o consentimento previo por escrito de Social Blue Markets S.L ou do titular dos dereitos, agás se se establece expresamente outra cousa nas leis aplicables. Con todo, vostede poderá recuperar e reproducir o contido do Sitio web na pantalla dun computador, ou gardar tal contido formato electrónico (pero non nun servidor ou noutro dispositivo de almacenamento conectado a unha rede). Non poderá reproducir, modificar, copiar, distribuír, mostrar, executar ou usar para fins comerciais de calquera outra maneira ningún dos materiais, información ou contido do Sitio web sen o noso permiso. Se a lei permite descargar, copiar, redistribuír, retransmitir ou publicar material suxeito a copyright, vostede realizará unha atribución independente e/ou non fará cambios nin borrará ningunha atribución de autoría, lenda de marca ou aviso de copyright. Vostede recoñece que non adquire ningún dereito de propiedade por descargarse material suxeito a copyright. Calquera violación destas restricións pode resultar nunha infracción do copyright ou a marca comercial, o que pode estar suxeito a sancións civís e/ou penais. Ademais, vostede non debe realizar ningún uso que exceda ou viole este Acordo.

11.3. Social Blue Markets S.L, os logotipos de Social Blue Markets S.L e as súas variacións que se atopan no Sitio web son marcas comerciais que pertencen Social Blue Markets S.L e todo uso desas marcas prodúcese en beneficio do Social Blue Markets S.L. Outras marcas do sitio que non sexan propiedade de Social Blue Markets S.L poden ser licenzas do titular da marca, nese caso tal licenza é para beneficio e uso exclusivo de Social Blue Markets S.L, salvo que se estableza doutra maneira, ou poden ser propiedade dos seus titulares respectivos. Non pode usar os nomes, logos, marcas comerciais ou marcas de Social Blue Markets S.L sen o permiso expreso do mesmo.

11.4. A titularidade, dereitos de propiedade e propiedade intelectual en e respecto do contido ao que se accede usando o Sitio web e os Servizos, son propiedade do titular do contido correspondente ou o Empresario, e poden estar protexidos por dereitos de propiedade intelectual, industrial ou outra lei. Este Acordo non lle dá a vostede máis dereitos sobre tal contido que as licenzas que se concedan respecto diso.

11.5. Excepto no relativo ao Contido de Usuario, os autores das obras literarias e artísticas das páxinas do Sitio web proclamaron o seu dereito inmaterial a ser identificados como os autores de tales obras.

11.6. Calquera material que transmita, publique ou envíe ao Sitio web ou a nós doutra maneira, será considerado (e poderémolo tratar como) non confidencial, sen titular, e sometido á cláusula 3, estará suxeito ás nosas obrigacións conforme á lexislación de protección de datos e a calquera dato de pago que vostede nos proporcione para que realicemos un pago. Se por calquera razón, algunha parte desta declaración non fose aplicable por motivos legais, entón vostede outórganos sobre calquera cousa que nos proporcione, sexa cal for a fonte (por exemplo, vía correo electrónico, o Sitio web ou doutra maneira) un dereito a usalo, copialo, modificalo, adaptalo, traducilo, publicalo, distribuílo, mostralo, e executalo en todo o mundo, de calquera forma, por calquera medio ou tecnoloxía, coñecida ou desenvolvida con posterioridade, libre de royalties, perpetuo, irrevogable, sublicenciable, completamente pago, transferible, non exclusivo, e autorízanos a sublicenciar dereitos a través de múltiples sublicencias, sen compensación para vostede, co fin de operar o Sitio web e prover os Servizos.

Xeneralidades
12.1. Interpretación: Neste acordo:

12.1.1. as palabras que denotan persoas inclúen persoas físicas, sociedades, corporacións e asociacións de persoas sen personalidade xurídica;

12.1.2. os encabezamientos como (“12. XENERALIDADES” ao principio desta cláusula) e os títulos de sección (como “Interpretación”) ao principio desta cláusula 12.1) aparecen simplemente para facilitar a consulta e non forman parte nin afectan á interpretación deste Acordo; e

12.1.3. as referencias a “inclúe” e “incluíndo” débense considerar respectivamente “inclúe sen límite” e “incluíndo sen límite”.

12.2. Ausencia de sociedade/axencia: Ningún contido deste Acordo poderá ser interpretado para crear unha relación de joint venture, sociedade ou axencia entre vostede e nós, e ningunha parte terá dereito ou autoridade para incorrer en responsabilidade, débedas ou gastos, ou para concluír calquera contrato ou outros acordos no nome ou en representación da outra.

12.3. Non aplicabilidade doutros termos: Salvo que se estableza expresamente neste Acordo, todas as garantías, condicións e outros termos, xa sexan expresos ou implícitos, derivados de actos lexislativos, do costume ou doutra fonte, quedan pola presente excluídos en todo o que permita a lei.

12.4. Cesión: Conforme a este Acordo vostede non cederá, transmitirá ou negociará os seus dereitos ou obrigacións doutra maneira. Nós disporemos da facultade de ceder ou transmitir todos ou parte dos nosos dereitos ou obrigacións a outra persoa conforme a este Acordo.

12.5. Eventos fóra do noso control razoable: Non somos responsables de calquera incumprimento das nosas obrigacións nadas deste acordo cando a causa que nos impediu cumprir as nosas obrigacións atópese fose do noso control razoable.

12.6. Exención de renuncia: Ningunha renuncia nosa sobre calquera incumprimento seu conforme a este Acordo pode ser usada ou interpretada como unha renuncia nosa sobre futuros incumprimentos, xa sexan do mesmo ou de diferente tipo. O que lle concedamos tempo, prórrogas ou comprensión non supón ningún alivio, descarga ou outra afección á súa Responsabilidade conforme a este Acordo.

12.7. Notificacións: Salvo que se dispoña doutra maneira neste Acordo, as notificacións que se haxan de facer a calquera das partes serán por escrito e entregadas en man, por correo electrónico (salvo que nos envíe unha notificación dentro dun proceso xudicial) ou mediante correo postal, no seu caso na dirección que vostede nos proporcione, e no noso caso na nosa sede social.

12.8. Exclusión de dereitos de Terceiros: Todas as disposicións deste Acordo aplícanse por igual a e son para o beneficio de Social Blue Markets S.L e os terceiros provedores e licenciantes, e cada un terá dereito a reclamar e executar tales disposicións directamente ou pola súa conta (salvo que este acordo variase ou fose rescindido sen o consentimento desas partes). Conforme á frase anterior, ningún termo deste Acordo pode ser exercido doutra forma por calquera outra persoa que non sexa parte del. Iso significa que ao contrario que como se establece na frase anterior, vostede e nós somos os únicos que podemos aplicar os termos deste Acordo.

12.9. Subsistencia: En calquera caso, as disposicións das cláusulas 1, 3, 4, 7, 11, 12 e 13 deste Acordo, xunto con aquelas disposicións que ben expresen que han de seguir vixentes tras a súa expiración ou terminación, ou que pola súa natureza ou contexto contémplese que haxan de permanecer en vigor tras a devandita terminación deben seguir vixentes tras a terminación do Acordo. Se se volvesen a usar os Servizos ou o Sitio web de novo, as disposicións dos termos e condicións que se aplicarían entón serían as que rexerían o seu novo uso dos Servizos ou do Sitio web.

12.10. Divisibilidade: Se calquera disposición deste Acordo fose considerada ilegal, inválida ou inaplicable, esa disposición considerarase separada e se fose posible non afectará á validez e a aplicabilidade do resto das disposicións deste Acordo.

12.11. Dereito aplicable: Faremos todo o posible para resolver calquera disputa sobre este Acordo. Se desexase iniciar unha reclamación xudicial contra nós, este Acordo (e todas as relacións non contractuais entre vostede e nós) interpretaranse de acordo co dereito español e ambas as partes sométense pola presente á xurisdición exclusiva dos tribunais españois competentes.

Definicións
Neste Acordo, utilizaranse diversos termos definidos. Vostede saberá que están definidos porque comezan cunha letra maiúscula. Isto é o que significan:

“Conta” refírese á súa Conta Social Blue Markets S.L.

“Responsabilidade” significa responsabilidade dentro de ou con motivo de calquera tipo de acción de reclamación (incluíndo o incumprimento de contrato, agravio, falseamiento, devolución ou calquera outra causa) relativa, derivada ou en conexión con este Acordo (incluíndo a responsabilidade expresamente disposta por este Acordo ou derivada da invalidez ou inaplicabilidad de calquera termo deste Acordo). Para a utilización desta definición, todas as referencias ao “Acordo” considerásense que inclúen calquera contrato accesorio.

“Empresario” é o vendedor de produtos que se comercializan a través do sitio web. Un Empresario NON é unha Empresa Vendedora de Social Blue Markets S.L.

“Sitio web” refírese ás páxinas Web, aplicacións móbiles, servizos ou comunicacións electrónicas, páxinas de redes sociais, ou calquera páxina Web individual, específica dun socio comercial, dun Empresario, dunha cidade, doutra área que enlaza ou fai referencia a estes termos de uso.

“Rexistrar” significa crear unha Conta no Sitio web, e “Rexistro” significa a acción de crear unha Conta.

“Servizos” son todos os servizos que proporciona Social Blue Markets S.L a través do Sitio web (ou vía comunicacións electrónicas, ou outras, de Social Blue Markets S.L) incluíndo as aplicacións móbiles, as nosas newsletters, correos electrónicos que lle enviamos e os servizos de información, as funcións de contido e transacción do Sitio web (incluíndo a posibilidade de facer unha compra).

“Cupón” é un cupón facilitado pola Empresa Vendedora a un usuario para beneficiarse de certos descontos sobre o prezo do produto, suxeito aos termos e condicións expostos no Cupón e/ou na páxina coas condicións legais do Sitio web onde se adquiriu devandito cupón.

“Produtos” son os bens e/ou servizos que se ofrecen a través do sitio web.