MAP_076 (1)-min

Reproducción electrónica. Santiago de Compostela: : Biblioteca de Galicia, 2009
Relevo por normais, sondas batimétricas, media lis orientada ao N., nudos de rumbo, localidades representadas por edificios moi esquemáticos segundo a súa importancia, vías de comunicación, toponimia dos accidentes mais relevantes, hidrografía, orografía.

[Escala ca. 1:22600] 1000 Varas [1000=3.7 cm].

1 mapa : litgr., cor extemporánea, a man, montado sobre cartolina ; 19 x 32 cm

Share This