2015 - 05 - SALIDAS - ISLAS CI¦üES 0195-min

No Parque Nacional marítimo-terrestre das Illas Atlánticas de Galicia existen itinerarios sinalizados autoguiados a través de cartelería, balizas, paneis informativos-interpretativos e acompañados dun folleto onde aparecen os diferentes roteiros a elixir e os recursos máis salientables. Tamén é posible realizar visitas guiadas interpretativas con guías acreditados do Parque Nacional.

Imaxe:

Pedro Figueras

Share This