©  Santiago Boado Aguinaga

Gravados rupestres na illa de Ons

Artigo dedicado ao estudio de tres petróglifos localizados na Illa de Ons, dentro do contexto dun proxecto de prospección arqueolóxica levado a cabo polo Laboratorio de Patrimonio do CSIC, actual Instituto de Ciencias do Patrimonio (Incipit). O proxecto, denominado “Estudio Arqueolóxico e Etnográfico da Paisaxe Cultural do Parque Nacional de Illas Atlánticas”, foinos encargado pola dirección do Parque Nacional de Illas Atlánticas con fin de identificar e documentar o Patrimonio Cultural da illa, afondando desta maneira no coñecemento do espazo cultural a través da arqueoloxía, da etnografía e doutras disciplinas, buscando así recoñecer as diferentes etapas crono-culturais que deron lugar á configuración actual deste espazo tradicional. O plan de actuación proposto estivo constituído por unha serie de accións e actividades como foron os traballos de campo de prospección superficial arqueolóxica e etnográfica, consulta e baleirado cartográfico e bibliográfico, rexistro e documentación da arquitectura tradicional, inventario de toponimia, estudo histórico, e entrevistas etnográficas entre outras. Neste contexto localizáronse dous gravados en Chan da Pólvora e un terceiro na Laxe, no barrio de Caño.

Autores:

Paula Ballesteros Arias

Yolanda Seonane Veiga

URI : http://hdl.handle.net/10261/51071
Aparece nas coleccións: (INCIPIT) Artículos
Ficheiro Descrición Tamaño Formato
2012_AUNIOS_BallesterosSeoane_Gravados rupestres_.pdf 3,19 MB Adobe

Galería de imaxes:

Petróglifo Chan da Pólvora

©  Santiago Boado Aguinaga

Imaxe destacada: 

©  Santiago Boado Aguinaga

Share This