RED-PARQUES

Concurso de ideas para deseñar un novo logotipo da Rede de Parques Nacionais

O OAPN convoca un concurso de ideas para o deseño dun logotipo para a Rede de Parques Nacionais. O prazo de presentación das propostas comeza o 21 de novembro e finaliza o 4 de xaneiro de 2018. Haberá un premio de 10.000 € para o deseño gañador do concurso

Así, o Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente (Mapama) convocou un concurso para seleccionar un logotipo que facilite a identificación da Rede de Parques Nacionais e de cada un dos parques que a forman, para o que estableceu un premio único de 10.000 euros.
Os deseños deberán ser “orixinais e inéditos”, segundo un comunicado facilitado polo Ministerio, que fixou o comezo do prazo de presentación de propostas o 21 de novembro e a súa finalización o 4 de xaneiro de 2018.

Ademais, o concurso está aberto a calquera persoa física ou xurídica e os participantes poderán presentarse individualmente ou mediante a súa participación en grupos, nese caso debe concretarse a súa composición.
Á súa vez, cada participante poderá presentar un máximo de dúas propostas de deseños identificados cada un cunha lema “suficientemente diferenciados entre si”, que deberá aparecer en toda a documentación achegada “para garantir o anonimato dos autores”.

concurso-logotipo_tcm7-465461

Así mesmo, o logotipo debe poder identificarse por todos os públicos, ser adaptable para poder convivir cos distintivos das administracións públicas ou identificativos doutras figuras de protección e multifuncional para ser aplicado en diferentes espazos, como materiais impresos, dixitais, de sinalización, no vestiario, en vehículos e en merchandising.

A selección do deseño gañador será realizada por unha Comisión de Valoración presidida pola secretaria de Estado de Medio Ambiente e da que forman parte representantes dos parques nacionais que integran a Rede, así como por un experto en deseño gráfico, e estableceuse un único premio de dez mil euros.

O autor do traballo seleccionado cederá en exclusiva ao Organismo Autónomo Parques Nacionais os dereitos de explotación da obra “sen ningún tipo de limitación” e prestará a súa autorización para que o Organismo Autónomo Parques Nacionais poida modificar, desenvolver ou adaptar devandito deseño utilizando “calquera medio que considere oportuno”, segundo a nota facilitada.

Así, o Organismo Autónomo Parques Nacionais será propietario do deseño e poderá, se fose o caso, e de acordo coa lexislación vixente, rexistralo, adquirindo os dereitos de propiedade industrial.
De igual modo, os autores das propostas de logotipos presentadas deberán ceder de maneira gratuíta os dereitos de distribución e comunicación pública ao Organismo Autónomo Parques Nacionais “para que sexan mostradas en exposición ou para formar parte dun catálogo ou publicación

Bases reguladoras do concurso de ideas

Share This